top of page
תרומת זרע
בנקי הזרע
SPERA פועלת בשיתוף פעולה עם בנקי הזרע המובילים בארצות הברית: California Cryobank ,Seattle Sperm bank
NW Cryobank ו-Xytex Cryo International.

השלב הראשון בתהליך, לאחר השלמת הבדיקות הראשוניות הדרושות ופתיחת תיק, יהיה לבחור תורם מתאים.

SPERA מפנה אותך ומספקת לך גישה ישירה לקטלוג התורמים של בנקי הזרע.

 

כאן תמצאי מידע מקיף לגבי התורמים. בכלל זה תוכלי ללמוד על הפרופיל הרפואי והגנטי של התורמים, הרקע האקדמי והמקצועי שלהם ומאפייני המראה החיצוני שלהם, בין היתר, באמצעות תמונות ילדות, מידע אישיותי, ראיונות, התרשמות של אנשי הצוות שנפגשו איתם, ואף הקלטות של שיחות שנערכו עימם*. 

אנחנו עומדות לרשותך בכל שאלה ושמחות לברר עבורך כל מידע נוסף לגבי התורמים.

מנות הזרע יתקבלו, יקלטו ויאחסנו עד לשימוש בהזרעה והפריה חוץ גופית (IVF) בבנקי הזרע בישראל שעימם פועלת SPERA בשיתוף פעולה.

* הכל בכפוף למידע הקיים המצוי בידי בנק הזרע.

xytex.png
CCB_LOGO_DONOR-SPERM-BANK_2017_RGB_XL.pn
high res.png
bottom of page