top of page
 • מדוע ולמי כדאי לרכוש מנות זרע מחו״ל?
  נשים רבות מעדיפות לרכוש מנות זרע מבנקי זרע איכותיים בחו״ל בגלל היתרונות הבאים: מגוון תורמים רחב. מידע נרחב על התורמים. צמצום סיכונים גנטיים. צמצום הסיכון ל״אחאים״ (חצאי אחים מצד התורם). אופציה ל״תורם פתוח״ – שניתן לחשוף את זהותו. תרומת זרע של תורם שאינו יהודי היא הפתרון המועדף מבחינת ההלכה היהודית.
 • מה ההבדל בין מנות IUI ו-ICI?
  מנות ICI אלה הן מנות שהוקפאו כפי שהן, ולפני השימוש בהן, לאחר ההפשרה המעבדה בארץ תבצע בהן תהליך שנקרא ״שטיפה״ או ״השבחה״. מנות IUI הן מנות שהופקאו לאחר שכבר בוצע בהן תהליך ה״שטיפה״/״השבחה״ האמור, והן מוכנות לשימוש מיד לאחר ההפשרה.
 • מה משמעות הביטויים ״תורם חשוף זהות״ ו״תורם אנונימי״?
  תורם אנונימי הוא תורם שזהותו חסויה. ״תורם חשוף זהות״ הוא תורם שהבנק רשאי למסור מידע בסיסי לגביו (שם ופרטי קשר אחרונים) לילד שנולד מהתרומה שלו, לבקשת הילד ועם הגיעו של הילד לגיל המתאים (בד״כ 18 או כפי שנקבע על ידי הבנק). הזכות הזו מוקנית לילד ולא לאם.
 • כמה זמן לוקח לייבא מנות זרע לישראל?
  מדובר בתהליך פשוט, שמתרחש בקצב שנקבע על ידי הלקוחה ובסיוע מלא של Spera. התהליך כולל השלמת הבדיקות הדרושות מול בית החולים (בדיקות גנטיות, מחלות זיהומיות, בדיקת שד וכיוצ״ב), בחירת תורם, קבלת אישור גנטיקאי להתאמת התורם, רכישת המנות ושילוחן אל בנק הזרע שבבית החולים. נציגת Spera מלווה את הלקוחה בתהליך, מנהלת עבורה את כל התקשורת עם בנק הזרע בחו״ל ומטפלת בשילוח המנות עד להגעתן לבית החולים. הזמן שהתהליך אורך הוא מאוד אינדיבידואלי ותלוי במידה רבה בלקוחה.
 • האם ניתן לייבא תרומת זרע של תורמים יהודים?
  בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לייבא לישראל מנות זרע של תורמים יהודים.
 • כמה מנות מומלץ לייבא?
  מדובר בשאלה שהתשובה לה היא אינדיוידואלית ונקבעת על ידי מספר פרמטרים בהם: מטרת הבאת המנות ארצה (שימור פיריון או הריון), תכנון המשפחה העתידית (האם התכנון הוא ללדת ילד אחד או שיש רצון להביא אחים ביולוגיים בעתיד), גיל המטופלת ומצב הפיריון שלה בתחילת התהליך, סוג הטיפול המומלץ על ידי הרופא המטפל וכמובן העלות שכרוכה ברכישת מנות הזרע והבאתן ארצה. אנחנו מאוד ממליצים להתייעץ בשאלה זו עם הרופא המטפל.
 • האם ניתן להחזיר מנות שלא היו בשימוש?
  לא ניתן להחזיר מנה שיצאה מבנק הזרע בחו״ל.
 • האם ניתן להעביר או למכור מנות זרע שנרכשו ואין להן שימוש למטופלת אחרת?
  בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן להעביר או למכור מנות זרע ממטופלת למטופלת. החריג היחיד לעניין זה הוא העברת מנות זרע בין בנות זוג מאותו המין.
bottom of page